ประเภทตะขอ


ตะขอล็อค BK/SL

ตะขอล็อคBK

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.2 ตัน – 20.0 ตัน
ตะขอพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติ ซึ่งไม่สามารถเปิดออกได้ในขณะที่รับน้ำหนักอยู่ และสามารถเปิดตะขอจากภายนอกได้เท่านั้น ทำให้ แม้แต่ลวดสลิงที่หนาก็สามารถใช้งานได้สะดวก

ตะขอล็อคชนิดสลักประกบ OBK

ตะขอล็อคชนิดสลักประกบ OBK

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.2 ตัน – 12.0 ตัน
ตะขอพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติด้วยการประกบสลักเข้ากับปากตะขอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นโดยการลดการขยับตัวออกด้านข้างของสลัก ในกรณีที่มีการรับน้ำหนักมาก เกินกำหนดจะสามารถสังเกตุเห็นได้จากการที่กา รประกบกันไม่สนิทของตัวสลักกับปากตะขอ

ตะขอแกนหมุน BKL

ตะขอแกนหมุน BKL

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.2 ตัน – 10.0 ตัน
ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.2 ตัน -10 ตัน ตะขอแกนหมุนพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติ วงแหวนภายในจะช่วยในการหมุน ทำให้กำหนดทิศทางในการยกได้แม่นยำขึ้น ดังนั้น ตะขอแกนหมุน BKLKจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อเพื่อแก้ปัญหาการหมุนเป็นเกลียว พันกันในการยกรับน้ำหนัก

ตะขอแกนหมุน BKLK

ตะขอแกนหมุน BKLK

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.2 ตัน – 17.0 ตัน
ตะขอพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติ พร้อมด้วยตลับลูกปืนเพื่อการหมุนที่คล่องขึ้นเมื่อต้องการยกรับน้ำหนัก

ตะขอแกนหมุนชนิดสลักประกบ LBK

ตะขอแกนหมุนชนิดสลักประกบ LBK

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 2.0 ตัน – 8.0 ตัน
ตะขอพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติชนิดสลักประกบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นโดยการลดการขยับตัวออกด้านข้างของสลัก ในกรณีที่มีการรับน้ำหนักมากเกินกำหนดจะสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ การประกบกันไม่สนิทของตัวสลักกับปากตะขอ

ตะขอแกนหมุนชนิดสลักประกบ LKBK

ตะขอแกนหมุนชนิดสลักประกบ LKBK

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 2.0 ตัน – 8.0 ตัน
ตะขอพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติชนิดมีตลับลูกปืนและสลักปากประกบ เพื่อการหมุนที่คล่องขึ้นเมื่อต้องการยกรับน้ำหนัก ในกรณีที่มีการรับน้ำหนักมากเกินกำหนดจะสามารถ สังเกตเห็นได้จากการที่การประกบกันไม่สนิทของตัวสลักกับ ปากตะขอ

ตะขอแบบเปิด OKE

ตะขอแบบเปิด OKE

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 2.0 ตัน – 25.0 ตัน
ตะขอแบบเปิดกว้าง สามารถคล้องสลิงเส้นใหญ่ได้โดยง่ายดาย

ตะขอล็อคชนิดสลักประกบ GBK

ตะขอล็อคชนิดสลักประกบ GBK

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.1 ตัน – 8.0 ตัน
ตะขอล็อคแบบClevis (เหล็กรูปตัวยู มีรูขันน๊อตยึดกับวัตถุอื่น)สามารถใช้เชื่อมต่อกับโซ่ยกได้โดยตรง ตะขอพร้อมสลักปิดล็อคอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นโดยการลดการขยับตัวออกด้านข้างของสลัก ในกรณีที่มีการรับน้ำหนักมากเกินกำหนดจะสามารถ สังเกตเห็นได้จากการที่การประกบกันไม่สนิทของตัวสลักกับปากตะขอ

ตะขอ EGKNA

ตะขอ EGKNA

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.1 ตัน – 12.8 ตัน
ตะขอแบบClevis (เหล็กรูปตัวยู มีรูขันน๊อตยึดกับวัตถุอื่น) สามารถใช้เชื่อมต่อกับโซ่ยกได้โดยตรง

ตะขอล๊อคแบบ CL

ตะขอล๊อคแบบ CL

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.1 ตัน – 8.0 ตัน
ตะขอล๊อคประเภท Clevis สามารถเชื่อมต่อกับห่วงข้อต่อหลัก ในลักษณะการยกแบบคล้องหรือหิ้ววัตถุที่ต้องการยก แบบยกตะกร้า

ตะขอล๊อค GGA

ตะขอล๊อค GGA

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 2.0 ตัน – 12.8 ตัน
ตะขอล๊อคประเภท Clevis สำหรับใช้ยกแบบย่นระยะโซ่และแบบหิ้ว
เมื่อเชื่อมต่อตะขอกับโซ่แล้ว จะต้องไม่รับน้ำหนักมากกว่า 80% ของค่ารับน้ำหนักที่กำหนดไว้

ตะขอ EKNW

ตะขอ EKNW

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.6 ตัน – 2.5 ตัน
ตะขอแบบสลักล๊อคป้องกันการร่วงหล่นขณะยกรับน้ำหนัก

ตะขอ EKW

ตะขอ EKW

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.6 ตัน – 2.5 ตัน
ตะขอไม่มีสลักล๊อค เหมาะสำหรับงานยกที่ไม่จำเป็นต้องใช้สลักล๊อค

ห่วงข้อต่อหลัก

ห่วงข้อต่อหลัก MG แบบมีที่ย่นระยะ

ห่วงข้อต่อหลัก MG

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.1 ตัน – 8.0 ตัน
ห่วงข้อต่อหลักสำหรับยกแบบ 1ขา พร้อมที่ย่นระยะเพื่อปรับขนาดความยาวของโซ่ที่เหมาะสม

ห่วงข้อต่อหลัก MGD แบบมีที่ย่นระยะ

ห่วงข้อต่อหลัก MGD

ค่ารับน้ำหนักการยก 1.5 ตัน – 11.3 ตัน
( มุมการยกไม่เกิน 90 องศา )

ห่วงข้อต่อหลัก สำหรับการยก 2 ขา พร้อมที่ย่นระยะเพื่อปรับขนาดความยาวของโซ่ที่เหมาะสม และเหมาะสำหรับการยกแบบ 2 ขาที่รับน้ำหนักไม่เท่ากัน

ห่วงข้อต่อหลัก MFA

ห่วงข้อต่อหลัก MFA

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.0 ตัน – 25.0 ตัน
ห่วงข้อต่อหลักสำหรับการยกแบบ 1 ขา ? 4 ขา เหมาะสำหรับชุดโซ่ยก พร้อม ตะขอแบบ CL , CG หรือ CGD

ห่วงข้อต่อหลัก M

ห่วงข้อต่อหลัก M

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 5.0 ตัน – 100.0 ตัน
ห่วงข้อต่อหลักสำหรับงานที่รับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับชุดโซ่และลวดยก พร้อมข้อต่อcoupling link GA , G หรือ GW

ห่วงข้อต่อหลัก MT พร้อมห่วงข้อต่อย่อย

ห่วงข้อต่อหลัก MT

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 2.6 ตัน – 72.0 ตัน
ห่วงข้อต่อหลัก พร้อมห่วงข้อต่อย่อย สำหรับการยกแบบ 3 ขา และ 4 ขา เหมาะสำหรับชุดโซ่และลวดยก พร้อมด้วย coupling links GA , G หรือ GW

ข้อต่อย่อย

ข้อต่อ CG พร้อมที่ย่นระยะ

ข้อต่อ CG

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.1 ตัน – 8.0 ตัน
ข้อต่อพร้อมที่ย่นระยะ สำหรับการยกแบบ 1 ขา สามารถใช้แทนห่วงข้อต่อหลักสำหรับการเชื่อมต่อ หรือการยกแบบตะกร้า
สำหรับการยกแบบ 2 ขา กรุณาเลือกใช้ ข้อต่อ CGD

ข้อต่อ CGD พร้อมที่ย่นระยะ

ข้อต่อ CGD

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.5 ตัน – 11.3 ตัน
( มุมการยกไม่เกิน 90 องศา )

ข้อต่อพร้อมที่ย่นระยะ สำหรับการยกแบบ 2 ขา สามารถใช้แทนห่วงข้อต่อหลักสำหรับการเชื่อมต่อ หรือการยกแบบตะกร้า

ข้อต่อแบบ GA/G/GW

ข้อต่อแบบ GA

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.1 ตัน – 25.0 ตัน
ข้อต่อสำหรับชุดโซ่ ตะขอ หรือ ห่วงข้อต่อหลัก สามารถใช้ค้อนถอด-ประกอบหมุดของข้อต่อได้โดยง่าย

ที่ย่นระยะโซ่

ที่ย่นระยะ MIG

ที่ย่นระยะโซ่ MIG

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 2.0 ตัน – 5.2 ตัน
สามารถปรับเปลี่ยนระยะความยาวของโซ่ ตามความเหมาะสม

MIG sample application

โซ่

โซ่ KLW เกรด 8

โซ่ KLW

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.6 ตัน – 2.5 ตัน
ลูกค้าสามารถเลือกระยะความยาวของโซ่ตามความต้องการ

ฉนวนกันไฟฟ้าแกนหมุน

แกนหมุนชนิดฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า SKLI

แกนหมุนชนิดฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า SKLI

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.6 ตัน – 10.0 ตัน
สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 1,000 โวลต์

เป็นแกนหมุนชนิดฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า หมุนโดยรอบด้วยตลับลูกปืนภายในด้วยการเชื่อมต่อชุด SKอย่างมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักที่สูงสุด ผ่านการทดสอบการต้านทานแรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์ เหมาะสำหรับปกป้องเครนเหนือศรีษะที่มีงานเชื่อมในขณะที่กำลังรับน้ำหนัก

ตะขอติดรถขุดตักไฮโดรลิค

ตะขอติดบุ้งกี๋ MT

ตะขอติดบุ้งกี๋ MT

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.0 ตัน – 8.0 ตัน
ตะขอชนิดเชื่อมติดกับบุ้งกี๋ของรถขุดตักไฮโดรลิก ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักตามที่กำหนดและมีสลักตัวล๊อคเพื่อความปลอดภัย

ชุดป้องกันการบิดเกลียว KURUKURU

ชุดป้องกันการบิดเกลียว Kurukuru

ตอบสนองการรับน้ำหนัก 1.6 ตัน – 6.4 ตัน
ตลับลูกปืนภายในช่วยลดการบิดเกลียว ทำให้เกิดการหมุนที่ราบเรียบ ควบคุมทิศทางการยกที่ง่ายขึ้น ตัวล๊อคตะขอมีความปลอดภัยสูง ซึ่งไม่สามารถเปิดออกได้ในขณะที่รับน้ำหนักเพื่อป้องกันสลิงร่วงหล่นขณะ?ใช้งาน