สินค้าที่มีจำหน่าย


 

⭐ Brand : Parker   Description : Solenoid Value    Model : 443776W ,  Model : 439501 

⭐ Brand : PAN WORLD   Description : PUMP   Model : NH-250PS-3J 

Parker

PAN WORLD
 ⭐ Brand : NOHMI   Description : Photoelectric Smoke Detector (Class2)   Model : FDK246N ⭐ Brand : YEN-CO   Description : Pressure gauge   Model : PGF63A10B-1/4PT-Y 
 Brand : NOHMI Description : Photoelectric Smoke Detector (Class2) Model : FDK246N
⭐ Brand : SCHNEIDER   Description : TELEMECANIQUE   Model : XS518B1PAL2 ⭐ Brand : UBIQUITI   Description : NanoStation   Model : M5 
 
⭐ Brand : SMC   Description : filter regulator   Model : AW20-02BG-A ⭐ Brand : SMC   Description : FLOW SWITCH   Model : PF2A310-A-M 
 
⭐Brand : WATT   Description : POWER REGULATOR   Model : W5TP4V045-24J Brand : TAIE   Description : DIGITAL PID CONTROLLER   Model : FY900-301000 
 
⭐Brand : NORTHSTAR   Description : ENCODER   Model : R1MSSW   ⭐Brand : FUJI   Description : Solid State Contactor   Model : SS201-3Z-D3
   
Brand : FUJI   Description : INVERTER   Model : FRN0.2C2S-2J Brand : HITACHI   Description : PROGRAMMABLE CONTROLLER   Model : EH-A28DR
   
Brand : NUOVA FIMA   Description : Pressure Gauge   Rang 0-100 bar  Brand :MITSUBISHI   Description : CABLE    MODEL : AC20TB